waalbandijk 0010
waalbandijk 0010

Bietenoogst.

Bieten laden in een schip aan de "Bol"in 1911.